Efektivita výroby: Jak maximalizovat výkon a minimalizovat náklady

Obstát v současném vysoce konkurenčním prostředí je více než náročné. Výrobní podniky, a to nejen ty velké, ale i ty střední tak hledají cesty, jak zefektivnit výrobu, minimalizovat prostoje a odstranit neefektivní procesy. Aby však bylo možné udělat i pod tlakem skutečně informovaná rozhodnutí, je nezbytné k tomu mít patřičná data, které vám mohou poskytnout moderní nástroje.

Jak můžete dosáhnout vyšší efektivity a tím i maximalizovat výkon?

Stále více středně velkých podniků používá vedle svých ERP systémů i MES systémy, které jim pomohou analyzovat úzká místa jejich výrobních a logistických procesů. Tyto systémy vynikají přívětivým uživatelským rozhraním, ve kterém uživatel získává výstupy ve formě přehledných grafů nebo tabulek, dle vlastních preferencí. Stěžejní pak je především skutečnost, že tato data dostávají v reálném čase.

Dalším způsobem pak zvýšit efektivitu výroby je využití dalších moderních technologií, kam se řadí i kolaborativní roboti, kterým se zkráceně říká koboti. Tito roboti nepracují sami, ale spolupracují s člověkem a vykonávají za něj opakované činnosti. Tím šetří jeho pohybový aparát a minimalizují vznik některých pracovních onemocnění, jako je zánět karpálních tunelů apod. Navíc koboti netrpí ani u stereotypních opakovaných činností únavou, díky čemuž efektivita výrobních procesů roste. Další výhodou kobotů je i skutečnost, že je možné je využít i v prostředí, které lidskému zdraví příliš neprospívá, třeba v chladírenských provozech.

Efektivita výroby se může zvýšit i díky implementaci AI. Právě umělá inteligence zažívá v posledních letech významný rozvoj a podle predikcí ji bude možné v brzké době aplikovat do většiny výrobních oborů.

Tím se dostáváme zpět k MES systémům, kde nezkušenější vývojáři postupně implementují ty nejpokročilejší funkce spojené s AI a tím pomáhají dosahovat maximální efektivity vaší výroby a logistických procesů. Díky tomu mohou pomoci včas identifikovat i problémy s kvalitou, poruchami apod. a vy s těmito informacemi můžete pracovat, ať už jste kdekoli.