Anuita

Anuita je splátka úvěru, jejíž výše se v průběhu času nemění. Anuita se skládá ze dvou částí - splátky jistiny a úroků. Poměr mezi úroky a jistinou je nejvyšší na počátku splácení a postupně se snižuje.

Pro výpočet anuity (splátky) se používá vzorec:


S = U \\cdot {{q^n \\cdot (q - 1)} \\over {q^n - 1}}
S – anuitní splátka
U – půjčená částka
q – q = 1 + úroková_míra_za_časovou_jednotku
n – počet období (čas)

Příklad

Od banky si půjčíme 200 000Kč s úrokem 15% ročně na 5 let. Jakou budeme platit měsíční anuitní splátku?

Počet období (měsíců):
n = 5 \\cdot 12 = 60

Splácíme po měsících (rozpočítáme úrokovou míru):
q = 1 + {{0.15} \\over {12}} = 1.0125

Dosadíme do vzorce:
S = 200 000 \\cdot {{1.0125^{60} \\cdot (1.0125 - 1)} \\over {1.0125^{60} - 1}} = 4757.98

Měsíčně budeme splácet 4758Kč.

Kalkulačka


www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino