Fisher-Yatesův algoritmus (pojmenovaný po Ronaldu Fisherovi a Fanku Yatesovi) slouží k náhodnému promíchání vstupního seznamu. Všechny algoritmem generované permutace se vyskytují se stejnou pravděpodobností.

Původní algoritmus

Původní verze Fisher-Yatesova algoritmu z roku 1938 byla založena na postupném výběru a vyškrtávání prvků z původního seznamu a zápisu vybraných hodnot do seznamu nového (algoritmus vykonával člověk za použití tužky a papíru).

Popis

V každém svém kroku uživatel náhodně zvolí celé číslo n na intervalu \\langle 1,\\; k\\rangle, kde k je počet dosud nevyškrtnutých prvků z prvního seznamu. Poté vždy vyškrtne z tohoto seznamu n-tý dosud nevyškrtnutý prvek a zapíše jej na konec druhého seznamu. Takto postupuje tak dlouho, dokud první seznam obsahuje nevyškrtnuté prvky.

Novodobý algoritmus

Původní procedura je sice šikovná pro ruční zpracování, ale z výpočetního hlediska je nevhodná, jelikož má kvadratickou asymptotickou složitost O(n^{2}). Z tohoto důvodu se obvykle v programech používá modifikovaná in-place verze algoritmu s lineární asymptotickou složitostí O(n).

Popis

Základní myšlenka moderního algoritmu je totožná – náhodný výběr. Procedura v každém svém kroku zvolí číslo n na interavalu \\langle1,\\; m - k\\rangle, kde k je počet již prohozených čísel (počet již uskutečněných iterací algoritmu) a m je délka vstupního seznamu. Prvek na indexu n (indexováno od 1) poté prohodí s prvkem na indexu m-k. Algoritmus po zamíchání všech prvků, tj. n-1 iteracích, terminuje.

Lepší asymptotické chování této verze plyne z toho, že jsou již permutované hodnoty zapisovány na konec seznamu a k dosud neprohozeným prvkům lze tedy přistupovat s konstantní časovou složitostí (původní algoritmus vyžadoval iteraci kvůli již zpracovaným hodnotám).

Vizualizace


Kód

  /**
   * Moderni verze Fisher-Yatesova algoritmu
   * @param array pole indexovane od 0
   */
  function fisherYates(array) 
    for i in <array.length - 1, 1> do 
      index = náhodné číslo z intervalu <0, i)
      prohoď(array[i], array[index])
      
  /**
   * An improved version (Durstenfeld) of the Fisher-Yates algorithm with O(n) time complexity
   * Permutes the given array
   * @param array array to be shuffled
   */
  public static void fisherYates(int[] array) {
    Random r = new Random();
    for (int i = array.length - 1; i > 0; i--) {
      int index = r.nextInt(i);
      //swap
      int tmp = array[index];
      array[index] = array[i];
      array[i] = tmp;
    }
  } 
  /**
   * An improved version (Durstenfeld) of the Fisher-Yates algorithm with O(n) time complexity
   * Permutes the given array
   * @param array array to be shuffled
   */
  static void FisherYates(int[] array) 
  {
    Random r = new Random();
    for (int i = array.Length - 1; i > 0; i--)
    {
      int index = r.Next(i);
      //swap
      int tmp = array[index];
      array[index] = array[i];
      array[i] = tmp;
    }    
  }
  /**
   * An improved version (Durstenfeld) of the Fisher-Yates algorithm with O(n) time complexity
   * Permutes the given array
   * @param array array to be shuffled
   */
   function fisherYates(array) {
    for (var i = array.length - 1; i > 0; i--) {
      var index = Math.floor(Math.random() * i);
      //swap
      var tmp = array[index];
      array[index] = array[i];
      array[i] = tmp;
    }
   }

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net