Weighted average cost of capital

Weighted average cost of capital (WACC) vyjadřuje průměrnou cenu, kterou musí firma zaplatit za využívání svého kapitálu. Tyto náklady jsou vyjádřeny jako úroková míra.


WACC = {D \\over {D + E}} \\cdot r_{d} \\cdot (1 - t) + {E \\over {D + E}} \\cdot r_{e}
D – cizí kapitál
E – vlastní kapitál
t – daňová sazba (úroky se započítávají do nákladů)
rd – požadovaná výnosnost cizího kapitálu
re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu

Příklad

Mějme firmu, která chce investovat do projektu 500 000Kč, dalších 400 000Kč by si půjčila od banky s úrokem 15%. Firma požaduje výnosnost vlastního kapitálu 8%, daňová sazba je 21%.

 {{400000} \\over {400000 + 500000}} \\cdot 0.15 \\cdot (1 - 0.21) + {{500000} \\over {400000+500000}} \\cdot 0.08 = 0.0971 = 9.71\\%

Do projektu se firmě vyplatí investovat, pokud bude mít výnosnost alespoň 9,71%. To znamená, že pokud bude výnosnost nižší než 9.71%, tak projekt neuspokojí buď nároky na vlastní kapitál (cena příležitosti), nebo nároky na cizí kapitál (např. úroky).

Kalkulačka
Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

Pořiďte si internet na doma ještě dnes