Kvadratická funkce y=x^2 - 4x + 3
Kvadratická funkce y = x2 - 4x + 3

Kvadratická rovnice o jedné neznámé je algebraická rovnice druhého řádu ve tvaru ax^{2} + bx + c, kde a, b, c jsou reálné koeficienty. Kvadratická rovnice má v oboru reálných čísel 0, 1 nebo 2 řešení. Za předpokladu, že je koeficient a nulový, hovoříme o lineární rovnici.

Kvadratická funkce je vždy popsána parabolou. Za předpokladu, že je a kladné, pak je parabola konvexní, v opačném případě je konkávní.

Řešení

Nejprve spočítáme diskriminant, dle vzorce

D = b^{2} - 4ac

Pokud je diskriminant záporný, pak rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel.

Pokud je diskriminant nulový, pak má rovnice právě jedno dvojnásobné řešení:

x ={-b \\over {2a}}

Pokud je diskriminant kladný, pak má rovnice dvě různá řešení:


x_{1,2} = \\begin{cases} 
{{-b + \\sqrt D} \\over {2a}} 
\\\\
{{-b - \\sqrt D} \\over {2a}}
\\end{cases}

Příklad

Zjistěte kořeny rovnice x^2 - 4x + 3 = 0.

Nejprve vypočítáme diskriminant:

D = b^{2} - 4ac = 4^2 - 4 \\cdot 1 \\cdot 3 = 16 - 12 = 4

Diskriminant je kladný, rovnice má dvě řešení v oboru reálných čísel.


x_{1,2} = \\begin{cases}
{{{-b + \\sqrt D} \\over {2a}} = {{4 + \\sqrt 4} \\over 2} = 3} \\\\
{{{-b - \\sqrt D} \\over {2a}} = {{4 - \\sqrt 4} \\over 2} = 1}
\\end{cases}

Kód

  /**
   * Resi kvadratickou rovnici o jedne nezname ve tvaru
   * ax^2 + bx + c = 0
   * @param a
   * @param b
   * @param c
   * @return pole realnych korenu, null - pokud nema rovnice reseni v oboru
   * realnych cisel
   */
  public static double[] solveQuadraticEquation(double a, double b, double c) {
    double d = b*b - 4*a*c; //diskriminant
    if(d < 0) {
      return null;
    } else if (d == 0) {
      double[] result = {-b/2*a};
      return result;
    } else {
      double[] result = {(-b + Math.sqrt(d))/(2*a), (-b - Math.sqrt(d))/(2*a)};
      return result;
    }
  }
    /**
     * Resi kvadratickou rovnici o jedne nezname ve tvaru
     * ax^2 + bx + c = 0
     * @param a
     * @param b
     * @param c
     * @return pole realnych korenu, null - pokud nema rovnice reseni v oboru
     * realnych cisel
     */
    public static double[] SolveQuadraticEquation(double a, double b, double c)
    {
      double d = b * b - 4 * a * c; //diskriminant
      if (d < 0)
      {
        return null;
      }
      else if (d == 0)
      {
        double[] result = { -b / 2 * a };
        return result;
      }
      else
      {
        double[] result = { (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a), (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a) };
        return result;
      }
    }
    /** Autor: Vaclav Kejr */
    public Complex[] Kvadraticka(double[] polynom)
    {
      try
      {
        // Výpočet kvadratické rovnice.
        Complex koren1 = new Complex();
        Complex koren2 = new Complex();
        Complex[] koreny = new Complex[2];
        double real1 = 0.0;
        double real2 = 0.0;
        double imag1 = 0.0;
        double imag2 = 0.0;
        double disc = 0.0;
        const double epsilon = 1E-14;
        if (Math.Abs(polynom[1]) > epsilon && Math.Abs(polynom[2]) > epsilon)
        {
          disc = Math.Pow(polynom[1], 2) - 4.0 * polynom[0] * polynom[2];
          if (disc > 0 && disc > epsilon)
          {
            real1 = (-polynom[1] + Math.Sqrt(disc)) / (2.0 * polynom[0]);
            real2 = (-polynom[1] - Math.Sqrt(disc)) / (2.0 * polynom[0]);
            imag1 = 0.0;
            imag2 = imag1;
            koren1 = new Complex(real1, imag1);
            koren2 = new Complex(real2, imag2);
          }
          else if (disc < 0 && Math.Abs(disc) > epsilon)
          {
            // Reálná část komplexně sdruženého kořene.
            real1 = -polynom[1] / (2.0 * polynom[0]);
            real2 = -polynom[1] / (2.0 * polynom[0]);
            // Imaginární část komplexně sdruženého kořene.
            imag1 = Math.Sqrt(Math.Abs(disc)) / (2.0 * polynom[0]);
            imag2 = -Math.Sqrt(Math.Abs(disc)) / (2.0 * polynom[0]);
            koren1 = new Complex(real1, imag1);
            koren2 = new Complex(real2, imag2);
          }
          else if (disc > 0 && disc <= epsilon)
          {
            real1 = -polynom[1] / (2.0 * polynom[0]);
            real2 = real1;
            imag1 = 0.0;
            imag2 = imag1;
            koren1 = new Complex(real1, imag1);
            koren2 = new Complex(real2, imag2);
          }
          else if (disc < 0 && Math.Abs(disc) <= epsilon)
          {
            real1 = 0.0;
            real2 = real1;
            imag1 = -polynom[1] / (2.0 * polynom[0]);
            imag2 = imag1;
            koren1 = new Complex(real1, imag1);
            koren2 = new Complex(real2, imag2);
          }
        }
        else
        {
          throw new ArgumentException("Koeficienty polynomu jsou příliš malé !", polynom[1].ToString());
        }
        koreny[0] = koren1;
        koreny[1] = koren2;
        return koreny;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.ToString());
        Complex[] koreny = new Complex[2];
        return koreny;
      }
    }
    
/**
 * Kvadraticka rovnice o jedne nezname ve tvaru ax^2 + bx + c = 0
 * @param $a
 * @param $b
 * @param $c
 * @return pole realnych korenu, NULL - pokud nema rovnice reseni v oboru realnych cisel
 * @author Thomas (www.adamjak.net)
 */
function solve_quadratic_equation($a, $b, $c){
  $d = $b*$b - 4*$a*$c; //diskriminant
  if($d < 0) {
    return NULL;
  } else if ($d == 0){
    $result = (-$b/2*$a);
    return $result;
  } else {
    $result = ((-$b + sqrt($d))/(2*$a) . (-$b - sqrt($d))/(2*$a));
    return $result;
  }
}

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net