Cena obligace

Obligace (dluhopis) je cenný papír, který opravňuje jeho držitele požadovat splacení dlužné částky k danému datu. Dluhopis obsahuje části předepsané zákonem (označení eminenta, název a číslo dluhopisu, nominální hodnota...) a kupónový arch.

Kupónový arch obsahuje poukázky na výnos z dlohopisu, obvykle úrok vyplácený pololetně po celou dobu platnosti dluhopisu.

Cena obligace se počítá následujícím způsobem:


PV = {{C} \\over {(1 + r)}} + {{C} \\over {(1 + r)^2}} + {{C} \\over {(1 + r)^3}} + ... + {{(C + N)} \\over {(1 + r)^n}}
PV – Present Value – současná hodnota
C – kupónová platba
N – nominální hodnota obligace
n – počet období
r – požadovaná výnosnost

Příklad

Jaká je současná cena obligace na tři roky, pokud je její nominální hodnota 10 000Kč, kuponová hodnota 15% (1500Kč) a investor požaduje výnosnost 10%?

PV = {{1500} \\over {1 + 0.1}} + {{1500} \\over {(1 + 0.1)^{2}}} + {{1500 + 10000} \\over {(1 + 0.1)^{3}}} = 11243.426

Současná hodnota obligace je 11 243,426Kč. Do této obligace se vyplatí investovat.


www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino