Euklidův algoritmus, který byl uveřejněn řeckým matematikem Euklidem v knize základy cca 300 let př.n.l., slouží k nalezení nejvyššího společného dělitele dvou čísel (značíme gcd – greatest common divisor), jeho rozšířená verze pak i k nalezení multiplikativní inverze čísla x \\bmod(m).

Princip

Mějme dvě čísla – 133 a 15, jejich nejvyšší společný dělitel nalezneme takto:

 133 = 8 \\cdot 15 + 13
Zápis Euklidova algoritmu do tabulky
Zápis Euklidova algoritmu do tabulky

133 vydělíme se zbytkem patnácti. Nyní si musíme uvědomit tyto věci. Jak levá, tak pravá strana rovnice musí být dělitelná gcd (protože hledáme gcd 133 a 15 a obě strany jsou 133). Dalším poznatkem je, že násobek patnácti je nevýznamný, protože gcd je faktorem samotného čísla 15, čili násobek klidně můžeme vynechat. Posledním a nejdůležitějším poznatkem je, že pokud gcd dělí 15 a zároveň je celá pravá strana dělitelná gcd, tak i zbytek (v našem případě 13) musí být dělitelný gcd.

Když všechna tato pravidla poskládáme, tak z nich plyne, že dělení se zbytkem můžeme opakovat pro redukovaná čísla. Jelikož se levá strana vždy musí zmenšit a nemůže klesnout na 0, tak algoritmus terminuje a levá strana je jeho variantem. Další postup je proto analogický s prvním krokem, pouze na nižsích číslech:

15 = 1 \\cdot 13 + 2
13 = 6 \\cdot 2 + 1
2 = 2 \\cdot 1 + 0

Nyní, když nám vyšel zbytek 0, tak již vidíme, které nejvyšší číslo dělí jak levou, tak pravou stranu, je to číslo 1 (protože z předchozího kroku jsme věděli, že námi hledané číslo musí dělit čísla 2 a 1).

Příklad 2 – čísla 140 a 15:

140 = 9 \\cdot 15 + 5
15 = 3 \\cdot 5 + 0

Nejvyšším společným dělitelem čísel 140 a 15 je číslo 5.


Kód

 /**
 * Vstup: Čísla a > 0, b > 0
 * Výstup: gcd(a, b)
 */
 function gcd(a, b)
   if a >= b then
     m = a
     n = b
   else
     m = b
     n = a
 
   while n != 0 do 
     m = p*n + z
     m = n
     n = z
 
   return m
 
   /**
   * Returns greatest common divisor of the given numbers
   * @param a number 1
   * @param b number 2
   * @return gcd(a, b)
   */
   public static int gcd(int a, int b) {
     if (a < 1 || b < 1) throw new IllegalArgumentException("a or b is less than 1");
     while (b != 0) {
       int tmp = a;
       a = b;
       b = tmp % b;
     }
     return a;
   }
 

Rozšířený Euklidův algoritmus

Rozšířená verze Euklidova algoritmu umožňuje nalézt multiplikativní inverzi na tělese Zp, kde p je prvočíslo. Není nezbytně nutné, aby se jednalo o těleso, ale v takovém případě nemáme zaručeno, že inverze bude vůbec existovat.

Rozeberme si princip opět na prvním příkladu:
Nalezněte multiplikativní inverzi čísla 15 v Z133. Předpokládejme, že gcd(133, 15) je 1, protože jinak by multiplikativní inverze neexistovala. Vždy se nyní snažíme rozepsat zbytky tak, aby byly vyjádřeny jako součet násobků čísel 133 a 15. Proto očekáváme, že v posledním kroku vyjde rovnost ve tvaru x \\cdot 133 + y \\cdot 15 = 1, kde 1 je nejvyšší společný dělitel těchto čísel. Protože jsme v Z133, tak víme, že x \\cdot 133 je kongruentní s 0 a tedy y je multiplikativní inverzí čísla 15 v Z133.

Celý postup vypadá takto:

133 = 8 \\cdot 15 + 13 \\rightarrow 13 = 133 - 8 \\cdot 15
15 = 1 \\cdot 13 + 2 \\rightarrow 2 = 15 - 1 \\cdot 13 \\rightarrow 2 = 15 - 1 \\cdot (133 - 8 \\cdot 15) \\rightarrow 2 = 9 \\cdot 15 - 133
13 = 6 \\cdot 2 + 1 \\rightarrow 133 - 8 \\cdot 15 = 6 \\cdot (9 \\cdot 15 - 133) + 1 \\rightarrow 7 \\cdot 133 - 62 \\cdot 15 = 1

Již zmíněné poslední rovnosti (7 \\cdot 133 - 62 \\cdot 15 = 1) se říká Bezoutova rovnost.

Protože jsme v Z133, tak všechny násobky 133 jsou rovny nule, 7 \\cdot 133 - 62 \\cdot 15 = 1 upravíme na -62 \\cdot 15 = 1 v Z133, k -62 přičteme pro krásu výsledku 133 a vyšlo nám 71. Platí, že 71 \\cdot 15 \\equiv 1 v Z133, jinými slovy 71 je multiplikativní inverzí čísla 15 v Z133.

Zápis do tabulky

Zápis rozšířeného euklidova algorimu do tabulky
Zápis rozšířeného euklidova algorimu do tabulky

Zde je již mnohem rychlejší se naučit vyplňovat tabulku tak říkajíc automaticky, než přemýšlet nad tím, jak to vlastně funguje a jestli člověk vůbec počítá dobře...(koeficienty 1 0 a 0 1 jsou výchozím nastavením)

Nejnižší společný násobek

Euklidův algoritmus nám také odpovídá na otázku, jaký je nejnižší společný násobek číslel A a B (lcm(A, B) - least common multiple), protože platí

lcm(A, B) = {{(A \\cdot B)} \\over {gcd(A, B)}}

Literatura

 • VELEBIL, Jiří. Diskrétní matematika : Text k přednášce. Praha : [s.n.], 2007. 193 s.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net