Economic value added
Kritérium economic value added (EVA) vychází z toho, že zisk firmy musí pokrýt jak náklady na vlastní kapitál, tak náklady na cizí kapitál.

EVA = EBIT \\cdot (1 - t) - WACC \\cdot C
EBIT – zisk před úroky a zdaněním
t – daňová sazba
EBIT*(1 – t) – NOPAT – čistý zisk pro věřitele a vlastníky
WACC - Weighted Average Cost of Capital
C – celkový investovaný kapitál