Problém batohu (0-1 knapsack problem) je úloha kombinatorické optimalizace, jejímž cílem je umístění podmnožiny předmětů (předmět má specifikován svoji cenu a váhu) do přepravky omezené kapacity (nosnosti) tak, aby cena nákladu byla maximální. Předměty nelze dělit – buď jsou v přepravce umístěny celé, nebo zde nejsou vůbec. Rozhodovací NP-úplná varianta problému řeší otázku, zda-li lze do batohu dané kapacity umístit podmnožinu daných předmětů tak, aby byl součet cen těchto předmětů alespoň k.

Formulace pomocí lineárního programování

Pomocí celočíselného lineárního programování lze problém batohu formulovat jako:

\\max \\sum_{i \\in I} x_{i} \\cdot c_{i}
Za podmínek:
\\sum_{i \\in I} x_{i} \\cdot w_{i} \\leq W
x_{i} \\in \\{0, 1\\}

Pseudopolynomiální algoritmus

Problém batohu lze řešit pomocí dynamického programování v pseudopolynomiálním čase. Algoritmus funguje na bázi vyplňování tabulky. Její sloupce značí cenu doposud naloženého nákladu, řádky značí stav po naložení n-té položky, buňky označují váhu nákladu.

Základní stav

Algoritmus je v prvním kroku v buňce [0, 0], což znamená, že byla zpracována nultá položka (tj. nebyla ještě zpracována žádná položka) a cena nákladu je proto 0 (obsah buňky). Algoritmus nyní zpracuje první položku (posun na další řádek tabulky).

Krok algoritmu

Mohou nastat dvě situace – dojde proto k rozdělení řešení a algoritmus bude postupovat po obou větvích. První možností je, že algoritmus do batohu přidá danou položku a přejde na souřadnici [y+1, x + cena\\;předmětu], kde x je dosavadní součet cen položek obsažených v batohu a nastaví hodnotu pole na z + váha\\;předmětu (z je dosavadní součet vah všech předmětů obsažených v batohu). Druhou možností je, že předmět do batohu nebude přidán – algoritmus přejde na souřadnici [y+1, x], kde hodnotu pole stanoví opět jako součet vah všech obsažených předmětů (protože nebyl přidán žádný předmět, tak hodnotu pouze opíše ze zdrojového pole). Stejným způsobem algoritmus postupuje pro všechny dosažené buňky v následujícím řádku, dokud nejsou zpracovány všechny předměty (vyplněny všechny řádky).

Kolize a nepřípustné řešení

Pokud dojde ke kolizi – algoritmus se dostane do situace, kdy se do dané buňky může dostat více cestami, tak dostane přednost to řešení, jehož váha nákladu je nižší. Pokud váha nákladu překročí kapacitu batohu, tak v dané větvi nemá smysl pokračovat, protože řešení je nepřípustné.

Složitost algoritmu

Algoritmus je pseudopolynomiální, přesněji má složitost O(C \\cdot n), což znamená, že lze jeho složitost omezit polynomem vzhledem k délce vstupu (n je počet předmětů), ale nikoliv vzhledem k velikosti vstupu (C může být až exponenciálně velké).


Příklad

Mějme batoh o kapacitě 8 a předměty, jejichž váhy jsou [3,6,4,1], tyto předměty mají hodnotu [3, 5, 3, 1]. Umístěte předměty do batohu tak, aby součet jejich cen byl maximální. Jako horní mez ceny použijte součet ceny všech předmětů.

Do batohu lze naložit předměty o ceně 7 a celkové váze 8.

Kód


#
# Knapsack solver that uses dynamic programming approach with decomposition
# by the knapsack's capacity. Algorithm always finds the optimal solution.
#
# Author: Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
#
class CapacityDynamicSolver

 def solve(things, capacity)
  solutions = solve_subsets(things, capacity)
  bitmask = find_best_config(solutions, things)
  cost = find_best_cost(solutions)

  [bitmask, cost]
 end

private

 def solve_subsets(things, max_capacity)
  # matrix with best costs for things subset size x capacity
  solutions = Array.new(things.count+1) { Array.new(max_capacity+1) }
  solutions[0].fill(0)

  (1.. things.count).each do |items|
   thing = things[items-1]      # things are 0-based!
   prev_bests = solutions[items-1]  # best costs for various capacities

   (0.. max_capacity).each do |capacity|
    # knapsack's cost with this thing instead of some previous
    cost_with = prev_bests[capacity - thing.weight] + thing.price
    # knapsack's cost without this thing
    cost_without = prev_bests[capacity]

    # is it worth to replace last thing with this... and can we?
    solutions[items][capacity] =
     if cost_with > cost_without && thing.weight <= capacity
      cost_with
     else
      cost_without
     end
   end
  end

  solutions
 end

 def find_best_config(solutions, things)
  bitmask = Array.new(things.count, false)
  items = things.count
  capacity = solutions.last.size - 1

  while items > 0 && capacity > 0 do
   if solutions[items][capacity] != solutions[items-1][capacity]
    bitmask[items-1] = true
    capacity -= things[items-1].weight
   end
   items -= 1
  end

  bitmask
 end

 def find_best_cost(solutions)
  solutions.last.max
 end

end

class Thing
 attr_reader :id, :price, :weight

 def initialize(id, price, weight)
  @id = id
  @price = price
  @weight = weight
 end

 def to_s
  "Thing {id: #{id}, price: #{price}, weight: #{weight}}"
 end
end


##### M a i n #####

things = Array.new(20) {|i| Thing.new(i, rand(1..100), rand(10..200)) }
capacity = 250

config, cost = CapacityDynamicSolver.new.solve(things, capacity)

puts things
puts "Optimal configuration is: #{config.map{|used| used ? 1 : 0 }.join}, with cost: #{cost}"

Literatura

 • HANZÁLEK, Zdeněk. Kombinatorická optimalice - slides k přednáškám.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net