Efektivní úrokování

Efektivní úroková míra slouží k vzájemnému převodu úrokování prováděných v různých časových intervalech.

Úrokování

Když vložíme peníze do banky a ta využívá složené úrokování, tak se nám nepočítá pouze úrok z vložených peněz (jako u jednoduchého úrokování), ale také úrok z úroku. V tento okamžik začíná být zajímavé, jak často banka úročení provádí. Může ho provádět prakticky v libovolných intervalech, ale obvyklé jsou ročně (p.a. - per annum), pololetně (p.s. - per semestre), čtvrtletně (p.q. - per quartale), měsíčně (p.m. - per mensem) a denně (p.d. - per diem).

Efektivní úrokování

Nyní ovšem vyvstává otázka, kam vložit peníze, pokud nám jedna banka X% denně a druhá Y% pololetně, jak tyto úroky porovnat podle výhodnosti. Tím způsobem je spočítat efektivní úrokování ie, kterým převedeme oba typy na úrokování roční (můžeme převést i na jiný interval, ale roční úrokování se zdá být nejpřehlednější).

i_{e} = (1 + {{i} \\over {n}})^{n} - 1
ie – efektivní úrokování
i – úrokování v daném systému
n – počet období

Příklad

Banka A Vám nabízí 10% p.d. (rok má pro banku 365 dní), banka B Vám nabízí 10,5% p.a., kterou nabídku využijete?

i_{e} = (1 + {{0.1} \\over {365}})^{365} - 1 = 0.105155 = 10.51\\%
i_{e} = (1 + {{0.105} \\over {1}})^{1} - 1 = 0.105 = 10.5\\%

Úrok u banky A je výhodnější.

Kalkulačka


www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino