Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. Ačkoliv se dnes tento pojem používá především v informatice a přírodních vědách obecně, tak je jeho působnost daleko širší (kuchyňské recepty, návody a postupy...). Samotné slovo algoritmus pochází ze jména perského matematika 9. století Abu Jafar Muhammada ibn Mūsā al-Chwārizmího, který ve svých dílech položil základy algebry (arabské číslice, řešení lineárních a kvadratických rovnic).

Vlastnosti algoritmů

 1. Konečnost – algoritmus má konečné množství kroků.
 2. Určitost – všechny kroky algoritmu jsou přesně definovány.
 3. Korektnost – algoritmus skončí pro libovolná (korektní) data správným výsledkem v konečném množství kroků.
 4. Obecnost – algoritmus řeší všechny úlohy daného typu.

Dělení algoritmů

Rekurzivní a iterativní algoritmy

Iterativní algoritmus je takový, který spočívá v opakování určité své části (bloku). Rekurzivní algoritmus naproti tomu opakuje kód prostřednictvím volání sebe sama (obvykle na podproblémech menší velikosti). Každý rekurzivní algoritmus lze převést do iterativní podoby. Samotný převod často řeší automaticky kompilátor nebo virtuální stroj daného programovacího jazyka.

Výhoda rekurzivních algoritmů je v jejich snadno čitelném a kompaktním zápisu. Nevýhodou je spotřeba dodatečných systémových prostředků pro udržení jednotlivých rekurzivních volání.

Deterministické a nedeterministické algoritmy

Deterministický je takový algoritmus, který má v každém svém kroku právě jednu možnost, jak pokračovat. Nedeterministický jich má více. Příkladem může být deterministický a nedeterministický automat.

Sériové, paralelní a distribuované algoritmy

Sériový algorimus vykonává všechy kroky v sérii (jeden po druhém), paralelní algoritmus tyto kroky vykonává zároveň (ve více vlákech) a distribuovaný algoritmus kroky vykovává zároveň na více strojích.

Asymptotická složitost algoritmu

Asymptotická složitost algoritmu charakterizuje počet provedených operací v závislosti na velikosti dat. Například pokud procházíme pole, pak složitost bude lineární (na každý prvek připadá konstantní množství operací), pokud jej ovšem řadíme například bubble sortem, pak složitost bude kvadratická (na n prvků bude připadat n^{2} operací).

Třída složitosti

Hierarchie tříd složitosti
Hierarchie tříd složitosti

Třída složitosti stanovuje obtížnost rozhodnutelnosti daného problému na Turingově stroji.

 • Třída P – obsahuje problémy rozhodnutelné v polynomiálním čase.
  • Má daný graf kostru o velikosti maximálně k?
  • Existuje v daném acyklickém grafu mezi uzly a a b cesta, jejíž délka je nejvýše k?
 • Třída NP – obsahuje problémy, které jsou rozhodnutelné pomocí nedeterministického Turingova stroje v polynomiálním čase – tzn. jsme schopni ověřit jejich řešení v polynomiálním čase.
  • Lze daný graf obarvit maximálně k barvami?
  • Existuje v daném grafu hamiltonovská kružnice?
  • Existuje v daném grafu klika o alespoň k vrcholech?

Literatura

 • WRÓBLEWSKI, Piotr. Algoritmy : Datové struktury a programovací techniky. Brno : Computer press, 2004. 351 s. ISBN 80-251-0343-9.
 • KVASIL, Bohumil, et al. Algoritmus. In Malá československá encyklopedie. Praha : Academia, 1984. s. 108.
 • VELEBIL, Jiří. Diskrétní matematika : Text k přednášce. Praha : [s.n.], 2007. 197 s.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net