Kruskalův algoritmus
Kruskalův algoritmus

Kruskalův algoritmus slouží k nalezení minimální kostry grafu (kostry takové, že součet vah jejích hran je minimální). Algoritmus byl poprvé publikován v roce 1956 Josephem Kruskalem.

Princip

Kruskalův algoritmus nejprve setřídí hrany dle jejich váhy (od nejmenší) a následně přidává hrany do grafu takovým způsobem, aby nevznikl žádný cyklus (tj. procedura terminuje po přidání \\vert U \\vert -1 hran).

K zajištění acykličnosti si algoritmus pomocí datové struktury disjoint set udržuje pro každý uzel informaci o příslušnosti ke komponentě souvislosti. Disjoint set poskytuje dvě operace: union (spojí dvě komponenty souvislosti) a find (zjistí pro daný uzel příslušnost ke komponentě souvislosti).

Asymptotická složitost algoritmu

Časová složitost algoritmu je v případě použití řadicího algoritmu založeného na porovnávání O(\\vert H\\vert \\cdot \\log \\vert H \\vert). Pokud jsou hrany již předřazeny, nebo je možno k jejich seřazení použít řadicí algoritmus s lineární složitostí (např. counting sort), tak je složitost Kruskalova algoritmu rovna O(\\vert H\\vert \\cdot \\alpha(\\vert H \\vert)), kde \\alpha je inverzní Ackermannova funkce (odpovídá složitosti operací union a find).


Kód

 /**
 * Kruskaluv algoritmus
 * @param graph graf
 * @param w vahy jednotlivych hran
 * @return minimalni kostra grafu
 */
 SpanningTree kruskalAlgorithm(Graph graph, weights w)
   SpanningTree tree //kostra
   for Node n : graph do
     makeSet(n) //kazdy uzel je v samostatnem setu
   List edges = sort(graph.getEdges(), w) //seradi hrany podle vah
   
   for Edge e in edges do
     if findSet(e.start) != findSet(e.end) //pokud jsou pocatecni a koncovy uzel v ruznych setech (netvorime cyklus)
       tree.add(e) //pridej hranu do kostry
       union(e.start, e.end) //sety spojime v jeden
       if tree.edgeCount() == graph.nodeCount() - 1 //pokud uz je kostra cela
         break //konec pridavani hran
   return tree
 
 /**
 * Kruskaluv algoritmus
 * @author Pavel Micka
 */
 public class KruskalAlgorithm {
   /**
   * Nalezne minimalni kostru neorientovaneho grafu o n uzlech (cisla uzlu
   * 0, 1, ..., n-1)
   * @param edges hrany neorientovaneho grafu
   * @param nodeCount pocet uzlu neorientovaneho grafu (n)
   * @return minimalni kostra
   */
   public static List<Edge> kruskalAlgorithm(List<Edge> edges, int nodeCount) {
     DisjointSet ds = new DisjointSet(nodeCount);
     List<Edge> spanningTree = new ArrayList<Edge>();
     Collections.sort(edges);
     int i = 0;
     while (i != edges.size() && spanningTree.size() != nodeCount - 1) {
       Edge e = edges.get(i);
       if(ds.find(e.getFrom()) != ds.find(e.getTo())){
         spanningTree.add(e);
         ds.union(e.getFrom(), e.getTo());
       }
       i++;
     }
     return spanningTree;
   }
 }
 
 
 // ***************************** //
 // *   DATOVE STRUKTURY   * //
 // ***************************** //
 
 
 /**
 * Hrana neorientovaneho grafu
 * @author Pavel Micka
 */
 class Edge implements Comparable<Edge> {
   private int from; //uzel z
   private int to; //uzel do
   private int weight; //vaha
   public Edge(int from, int to, int weight) {
     this.from = from;
     this.to = to;
     this.weight = weight;
   }
   /**
   * Provede porovnani hran dle vahy (vyssi vaha == vetsi)
   * @param o
   * @return
   */
   public int compareTo(Edge o) {
     if (this.getWeight() > o.getWeight()) {
       return 1;
     } else if (this.getWeight() < o.getWeight()) {
       return -1;
     } else {
       return 0;
     }
   }
 
   /**
   * @return the from
   */
   public int getFrom() {
     return from;
   }
 
   /**
   * @param from the from to set
   */
   public void setFrom(int from) {
     this.from = from;
   }
 
   /**
   * @return the to
   */
   public int getTo() {
     return to;
   }
 
   /**
   * @param to the to to set
   */
   public void setTo(int to) {
     this.to = to;
   }
 
   /**
   * @return the weight
   */
   public int getWeight() {
     return weight;
   }
 
   /**
   * @param weight the weight to set
   */
   public void setWeight(int weight) {
     this.weight = weight;
   }
 }
 /**
 * Jednoducha implementace Union-Find problemu
 * @author Pavel Micka
 */
 class DisjointSet {
 
   private Node[] nodes;
 
   public DisjointSet(int nodeCount) {
     nodes = new Node[nodeCount];
     for (int i = 0; i < nodeCount; i++) {
       nodes[i] = new Node();
       nodes[i].id = i;
     }
   }
 
   /**
   * Provede sjednoceni komponent, ve kterych jsou uzly "a" a "b"
   * Union provadi vzdy do A
   * @param a cislo uzlu a
   * @param b cislo uzlu b
   * @return cislo reprezentanta sjednocene komponenty
   */
   public int union(int a, int b) {
     Node repA = nodes[find(a)];
     Node repB = nodes[find(b)];
 
     repB.parent = repA;
     return repA.id;
   }
 
   /**
   * Vrati reprezentanta zadaneho uzlu
   * @param a cislo uzlu, jehoz reprezentanta hledame
   * @return cislo reprezentanta uzlu
   */
   public int find(int a) {
     Node n = nodes[a];
     int jumps = 0;
     while (n.parent != null) {
       n = n.parent;
       jumps++;
     }
     if (jumps > 1) repair(a, n.id);
     return n.id;
   }
 
   /**
   * Provede opravu (compression) cesty
   * @param a
   * @param rootId
   */
   private void repair(int a, int rootId) {
     Node curr = nodes[a];
     while (curr.id != rootId) {
       Node tmp = curr.parent;
       curr.parent = nodes[rootId];
       curr = tmp;
     }
   }
 
   @Override
   public String toString() {
     StringBuilder builder = new StringBuilder();
     for (int i = 0; i < nodes.length; i++) {
       builder.append(find(i) + " ");
     }
     return builder.toString();
   }
 
   /**
   * Uzel n-arniho stromu
   */
   private static class Node {
     /**
     * Rodic
     */
     Node parent;
     /**
     * Identifikator uzlu
     */
     int id;
   }
 }
 
 

Literatura

 • KOLÁŘ, Josef. Teoretická informatika. 2. vyd. Praha : Česká informatická společnost, 2004. 205 s. ISBN 80-900853-8-5.

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor, Efektivita


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net