Jak funguje algoritmické obchodování?


Algoritmické obchodování je proces provádění obchodních příkazů využívajících automatizované a předprogramované obchodní pokyny. Pracuje se zde s proměnými jako je například cena, načasování a objem daného obchodu.

Algoritmus jako takový je sada pokynů pro řešení problému. Počítačové algoritmy v průběhu času odesílají na trh jednotlivé malé části celkového příkazu.

Využívá se zde složitých vzorců v kombinaci s matematickými modely a lidským dohledem při rozhodování o nákupu nebo prodeji různých aktiv (komodity, akcie atd…).

Obchodníci využívající algoritmické obchodování často používají vysokofrekvenční obchodní technologie, které umožňují udělat tisíce obchodů za jedinou sekundu.

Algoritmické obchodování lze použít v celé řadě situací včetně provádění příkazů, arbitráží a strategií obchodování s trendy.


TIP: vyhledávač produktů

Historie algoritmického obchodování

Použití algoritmů v obchodování zažilo boom po zavedení počítačových obchodních systémů na amerických finančních trzích v 70. letech 20. století.

V roce 1976 zavedla burza cenných papírů v New Yorku systém určeného obratu příkazů (DOT) pro směrování příkazů od obchodníků ke specialistům na burze. V následujících desetiletích burzy posílily svou schopnosti přijímat elektronické příkazy a do roku 2010 bylo prostřednictvím počítačů prováděno více než 60 procent všech obchodů.

Autor Michael Lewis stočil pozornost veřejnost i k vysokofrekvenčnímu algoritmickému obchodování, a to poté, co vydal svůj známý bestseller Flash Boys. Jedná se o dílo dokumentující životy obchodníků a podnikatelů na Wall Street, kteří pomáhali budovat společnosti, z nichž se stali giganti definující strukturu elektronického obchodování v celé Americe.

Lewis ve své knize tvrdil, že tyto společnosti byly pod obrovským tlakem, aby neustále vyvíjely stále rychlejší počítače, které by mohly stále rychleji komunikovat s burzami, aby díky rychlosti získaly výhodu vůči konkurentům, přičemž přitom profitovaly na úkor běžných investorů.


V posledních letech se také rozšířilo to, že například hedge fondy shromažďují zdrojové algoritmy od amatérských programátorů, kteří se účastní soutěží o získání provize za napsání toho nejziskovějšího kódu.

Další populární technológie na Wall Street je strojové učení. Nový vývoj umělé inteligence umožnil počítačovým programátorům vyvinout programy, které se mohou kontinuálně zlepšovat pomocí interaktivního procesu zvaného hluboké učení.

Možnost stále posouvat hranice algo obchodování a obchodování obecně, byla umožněna zejména rozšířením vysokorychlostního internetu a vývojem stále rychlejších počítačů za relativně nízké ceny.

Výhody a nevýhody algoritmického obchodování

Algoritmické obchodování provádějí hlavně institucionální investoři a velké makléřské burzy ke snižování nákladů spojených s obchodováním.

Podle výzkumu je algoritmické obchodování obzvláště výhodné pro velké příkazy, které mohou tvořit až 10% celkového objemu obchodování. Tvůrci trhu (market makers) obvykle používají algoritmické obchody k vytváření likvidity.

Algoritmické obchodování také umožňuje rychlejší a snadnější provádění příkazů, což je atraktivní pro burzy. To zase znamená, že obchodníci a investoři mohou rychle zaúčtovat zisky z malých změn v ceně. Obchodní strategie zvaná skalpování běžně využívá algoritmy, protože zahrnuje rychlý nákup a prodej cenných papírů.

Rychlost provádění příkazů, což je za běžných okolností výhoda, se ale může stát problémem, zvláště když je bez zásahu člověka provedeno několik příkazů současně. Náhlý propad na burze v roce 2010 byl podle všeho zapříčiněn právě algoritmickým obchodováním.

Další nevýhoda algoritmických obchodů spočívá ve skutečnosti, že likvidita, která je vytvářena prostřednictvím rychlých příkazů na nákup a prodej, může za okamžik zmizet, což eliminuje změnu pro obchodníky, kteří nemohou profitovat ze změn cen. Toto může rovněž vést k okamžité ztrátě likvidity.

I když je algoritmické obchodování a vysokorychlostní obchodování spíše pro velké hráče, je dobré vědět, jak funguje. Pokud vás však zajímá, jak začít obchodovat na burze jako normální obchodník, který nedisponuje obrovskými penězi, přečtěte si tento článek.