Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?

PHOTO by Pxhere, Public Domain CC0

Algoritmus se často pojí s programováním, ale ve skutečnosti se může objevit v každém vědeckém odvětví, dokonce se za něj dá považovat takový recept na bábovku. Algoritmus je definovaný jako přesný postup nebo návod pro řešení konkrétního úkolu nebo úlohy. První algoritmy používali již staří Řekové, i když název pochází z příjmení perského matematika, a provází nás víc než kdy jindy. Kolikrát si možná ani neuvědomuje, v jakých oblastech s nimi přicházíme denně do kontaktu. Může se jednat o jejich triviální nebo naopak velice komplikované podoby.

Existuje řada algoritmů, ale obecně mezi základní typy patří následující:

Rekurzivní algoritmus se nazývá menší hodnotou jako vstupy, co získá po vyřešení vstupů aktuálních, tedy opakovaně se volá, až do té doby, dokud se úloha nevyřeší.

Rozděluj a panuj nebo dělení a dobytí, kdy dělí problém na menší, tedy podproblémy, na něž se rekurzivně aplikují a následně se dílčí řešení správným způsobem spojí.

Hladový algoritmus je považovaný za velmi přímočarý a je určený k řešení třídy optimalizačních úloh. Například hledání nejkratší cesty grafu.

Použití hrubé síly je algoritmus, který musí postupně procházet veškerá možná řešení, aby našel všechny možné posloupnosti, jenž nakonec vyústí v nejlepší možnost či metodu.

PHOTO by Pxhere, Public Domain CC0

Sociální sítě nás znají už poněkud moc dobře, co říkáte? Právě algoritmům vděčíme za obsah a příspěvky, které vidíme. Každé naše kliknutí na odkaz, fotku, profil osoby nebo společnosti dává informaci o našich zájmech, chování nebo zvyklostech. Ty ve spolupráci s cookies propojují naše vyhledávání internetem. Cílem sociálních sítí je, abychom na nich strávili co nejvíce času a inzerenti tak utráceli za svoje reklamy a my zas za jejich produkty a služby. Nicméně můžeme si obsah regulovat, reagovat na příspěvky, které nás oslovují, blokovat nevyžádaný obsah a převzít kontrolu nad feedy. 

I když hrajeme mentální sporty, můžeme odkazovat na algoritmy. Například při hraní šachů již prvním tahem začíná doslova spirála chaosu. Poté, co pohnou figurkou oba hráči, existuje už 400 možností na herní desce. Po druhém tahu se možný počet vyšplhá na 197 742 a po třech tazích na neuvěřitelných 121 milionů. Na druhé straně v pokeru je algoritmus numerický přístup ke kvantifikaci síly pokerové kombinace. Výsledek bude vyjadřovat sílu konkrétní kombinace percentiálně (v rozmezí od 0 do 1), tedy porovnání skóre mezi konkrétním výsledkem a zbytkem skupiny. Mezi mentální sporty patří například i řešení hlavolamů, jakým je Rubikova kostka. Nejjednodušší metoda skládání je ve formátu 3x3x3 a k dokončení úkonu je potřeba poměrně malé množství algoritmů a průměrný počet tahů se pohybuje mezi 80 až 100.

Algoritmy hrají zásadní roli při tvoření jízdních řádů. Každý den vyjíždí například obrovské množství autobusů, aby přepravily lidi do práce, studenty do škol a podobně. Mapovat efektivně trasy, aby se lidé dostali na místo včas a nejlépe v návaznosti na další dopravní spoje by bylo šílené, ale díky algoritmům je to možné. Už jen to, že si zadáme do aplikace trasu, využíváme algoritmy

Vyhledávání přes Google je báječným příkladem využití algoritmů. Algoritmus vyhledávání odkazuje na interní proces, který Google používá k vyhodnocování obsahu. Při tom musí vzít v úvahu celou řadu faktorů, třeba kvalitu či souvislost k dotazu či termínu, jenž hledající zadal. Nejdřív analyzuje, jak frekventovaný je zadaný termín nebo-li klíčové slovo, pak najde relevantní stránky a dál vyhodnocuje, jak užitečné tyhle stránky jsou. Proto kvalitní webové stránky musí mít svůj obsah správně optimalizovaný, aby se při vyhledávání dostaly na přední pozice. Algoritmus od Google se nazývá PageRank a dokáže efektivně ohodnotit důležitost webových stránek.

Láska podle algoritmu může být výsledkem úspěšného seznámení na některé z mnoha on-line seznamek. Každá z nich má svoje kategorie, kde si uživatel zvolí jednotlivé parametry, jenž jsou pro něj základní, jako je místo, pohlaví, oblast zájmů, vztahové preference a podobně. Čím víc detailů, o sobě uživatel a hlavně pravdivě prozradí, o to větší jsou šance, že narazí na protějšek, který bude v souladu s jeho životním stylem, hodnotami, společenskými zájmy a představami o tom, jak trávit volný čas nebo jakou si přeje budoucnost.