Cena akcie

Akcie je podíl v akciové společnosti, který jeho majitele opravňuje k účasti na řízení společnosti, kontrole jejího hospodaření a získání dividendy, pokud ji podnik vyplácí. Akcionář má právo v případě konkurzu na přiměřenou část zůstatku.

Cena akcie se spočítá následovně:


PV = D \\cdot {{(1 + g)} \\over {(1 + r)}} + D \\cdot {{(1 + g)^2} \\over {(1 + r)^2}} + ... = D \\cdot {{(1 + g)} \\over {(r - g)}}
PV - Present Value - současná cena
D – dividenda
r – požadovaná výnosnost
g – každoroční růst dividendy

Příklad

Dividenda na konci tohoto roku byla 50Kč za akcii, kolik jsme ochotni zaplatit, pokud očekáváme výnosnost 10% a růst divident o 5% ročně?

PV = 50 \\cdot {1 + 0.05} \\over {0.1 - 0.05} = 1050

Jsme ochotni zaplatit 1050Kč.

Kalkulačka


www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino