Ukazatelé likvidity

Ukazatelé likvidity slouží k porovnání firem, respektive jejich schopnosti dostát svým finančním závazkům.

Běžná likvidita

Určuje, jak je podnik schopen odstát svým krátokodobým závazkům, přesněji kolikrát je schopen své závazky splatit, kdyby zpeněžil veškerá oběžná aktiva. Běžné hodnoty jsou 1,6 – 2,5.


Běžná\\;likvidita = oběžná\\;aktiva/krátkodobé\\;závazky
oběžná aktiva – suroviny, materiál, hotovost, pohledávky...
krátkodobé závazky – závazky splatné do jednoho roku

Pohotová likvidita

Pohotová likvidita je téměř ekvivalentní běžné likviditě. Rozdíl je v tom, že se zde vyloučí zásoby, jakožto nejhůře zpeněžitelná část aktiv. Optimální výše ukazatele je 1 – 1,5.

Pohotová\\;likvidita = (oběžná\\;aktiva - zásoby)/krátkodobé\\;závazky

Hotovostní likvidita

Hotovostní likvidita používá pouze peněžní prostředky pro měření likvidity, její optimální výše je 0,5 – 0,7.


Hotovostní\\;likvidita = peněžní\\;prostředky/krátkodobé\\;závazky
peněžní prostředky – hotovost, šeky, účet, pokladna, krátkodobé cenné papíry

www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino