Ukazatelé ekonomické efektivnosti

Ukazatelé ekonomické efektivnosti slouží k porovnání jednotlivých firem, respektive toho, jak se svému majiteli vyplatí.

Net present value

Net present value (Čistá současná hodnota, NPV) je kritérium, které hodnotí současnou cenu investice pomocí diskontovaných peněžních toků. Za předpokladu, že je cena vyšší než investiční náklady, tak se vyplatí investovat.


NPV = \\sum_{n = 0}^t {{CF_{n}} \\over {(1+r)^{n}}}
CFn – Cash Flow v n-tém období
t – čas
r – oppoturnity cost – cena příležitosti

Internal rate of return

Internal rate return (Vnitřní výnosové procento, IRR) je taková cena příležitosti, při které je NPV projektu rovné nule.


\\sum_{n = 0}^t {{CF_{n}} \\over {(1 + IRR)^n}} = 0
CFn – Cash Flow v n-tém období
t – čas

Roční ekvivalentní peněžní tok

Slouží k porovnání projektů, které netrvají stejně dlouhou dobu. K tomuto využívá NPV a anuiního členu.


RCF = {{r} \\over {(1 - (1 + r)^{-T})}} \\cdot NPV
T – počet období
r – oppoturnity cost – cena příležitosti
NPV - Net present value – Čistá současná hodnota

Return on investment

Return on investment (ROI) je metoda, která nezohledňuje časovou cenu peněz, ale je díky své jednoduchosti velmi populární.

ROI = zisk/náklady

www.EuAutodily.cz SEO od společnosti Digital PylonZajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online Casino